Imkers ongerust over herbicide op gele mosterd
Foto: Dieter Telemans

De Vlaamse imkers vragen de landbouwers om geen bestrijdingsmiddel te gebruiken op de gele mosterd. Die bloeit nu uitzonderlijk uitbundig en trekt bijen aan.

De zachte winter heeft als gevolg dat de gele mosterd niet kapotgevroren is maar uitzonderlijk in bloei staat. Behalve fraaie akkerlandschappen geeft dat ook kopzorgen. De landbouwers willen dat gewas nu omploegen – het is een zogeheten groenbemester – maar om het klein te krijgen gebruiken ze al eens het bestrijdingsmiddel glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup. Dat baart de bijenhouders zorgen. ‘Als er overdag gesproeid wordt krijgen de winterbijen die nu stuifmeel en nectar zoeken op de gele mosterd een schadelijke douche’, zegt Filip Wouters, woordvoerder van de Imkerbond.

In Wallonië heeft de minister van landbouw, Carlo Di Antonio (CDH), gevraagd spaarzaam te zijn met Roundup en alternatieven te zoeken zoals hakselen of klepelen. De Vlaamse imkers vragen dat bij ons hetzelfde gebeurt.

De Vlaamse minister van Landbouw, Kris Peeters (CD&V), zegt dat de landbouwers sinds 1 januari voorzichtiger met bestrijdingsmiddelen om moeten gaan. Dat staat in een recent besluit rond ‘geïntegreerde gewasbescherming’. ‘Zowel de overheidsdiensten als de praktijkcentra zoals dat voor de bietenteelt, hebben de boeren daar recentelijk nog op gewezen’, aldus Peeters.

‘Begin februari is er hier en daar Roundup gebruikt op de gele mosterd,’ bevestigt woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond. ‘Maar tegenwoordig zullen landbouwers veeleer hakselen. Roundup kost veel geld en het duurt tien dagen voor het resultaat geeft, kostbare tijd die ze niet willen verliezen. Ze zullen het product nu alleen gebruiken als het terrein niet anders toelaat, en dan alleen ’s avonds als er geen bijen uitvliegen.’