Commentaar

De sleutel ligt niet bij de middenklasse

Het druist in tegen de intuïtie en tegen vroegere studies, maar in België wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner, meldt de Oeso. Arm wint naar verhouding (een beetje) meer inkomen dan rijk ...