Meer belastingen op opzegvergoeding
Foto: nb

Wie recht heeft op een opzegvergoedingen of vervroegd vakantiegeld zal straks mogelijk meer belastingen moeten betalen. De zesde staatshervorming doet de belasting op sommige inkomsten oplopen. Dat staat in de ochtendkrant van De Standaard.

De nieuwe financieringswet en het nieuwe wetboek inkomstenbelastingen dat nu ter bespreking ligt in de Kamer, heeft niet alleen gevolgen voor de woonfiscaliteit. Ook een reeks min of meer uitzonderlijke inkomsten dreigt zwaarder belast te worden.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor het vervroegd vakantiegeld en de opzegvergoeding voor wie van werk verandert, inschakelingsvergoedingen, achterstallige onderhoudsuitkeringen en winst uit vorige beroepsactiviteiten.

Het gaat telkens om inkomsten die worden belast op basis van de gemiddelde aanslagvoet – het gemiddelde percentage van betaalde belastingen – van de voorgaande aangifte. Om die te bepalen werd tot nu toe rekening gehouden met alle verminderingen.

Maar dat verandert na de zesde staatshervorming. Straks worden alleen nog de federale verminderingen in rekening gebracht, de gewestelijke niet.

De woonbonus voor een enige en eigen woning verlaagt de gemiddelde aanslagvoet dus niet, want die is gewestelijk. Een woonbonus voor een tweede woning verlaagt de aanslagvoet wel, want die blijft federaal.

Wie een gewestelijke woonbonus heeft lopen en dan van werk verandert, dreigt daardoor een pak meer belastingen te moeten betalen.