Kloof rijk-arm wordt kleiner

Het inkomensverschil tussen de 10 procent rijkste en de 10 procent armste Belgen is kleiner geworden. Toch neemt de armoede niet af.

De economische crisis heeft geen negatieve invloed gehad op het inkomen van de Belgische gezinnen. Volgens de Oeso, de organisatie van industrielanden, lag het beschikbare gezinsinkomen in België in 2012 ...