zesde Staatshervorming

Opzegvergoeding zwaarder belast

De zesde staatshervorming doet de belasting op een reeks inkomsten zoals opzeg-vergoedingen en vervroegd vakantiegeld oplopen.

De nieuwe financieringswet en het nieuwe wetboek inkomstenbelastingen dat nu ter bespreking ligt in de Kamer, heeft niet alleen gevolgen voor de woonfiscaliteit (DS 18 maart). Ook een reeks min of meer ...