Turtelboom wil terug naar oorspronkelijk voorstel over familienamen
Minister van Justitie Annemie Turtelboom Foto: BELGA

De discussie over de familienaam die ouders aan hun kinderen geven blijft aanslepen. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) dient woensdag in de Kamer een regeringsamendement in dat teruggrijpt naar haar oorspronkelijke voorstel, zoals het door de ministerraad is goedgekeurd. De CD&V-Kamerfractie zal dat voorstel echter niet steunen.

Turtelboom wil dat ouders de vrije keuze hebben in de familienaam die ze geven aan hun kinderen. Ze kunnen blijven kiezen voor de naam van de vader, maar ook die van de moeder kiezen of opteren voor een dubbele familienaam (in de volgorde vader-moeder of moeder-vader). Wanneer ouders er niet uit geraken, wordt de naam van de vader gekozen.

In de bevoegde Kamercommissie werd dat oorspronkelijke voorstel bijgestuurd. In geval van onenigheid zou het kind de combinatie vader-moeder als familienaam krijgen. Het voorstel kreeg de steun van de groenen. Bij de meerderheidspartijen onthield CD&V zich.

Het CDH keurde dat voorstel in commissie mee goed, maar kondigde intussen aan dat het opnieuw een ander voorstel gaat indienen: de combinatie vader-moeder zou voor alle kinderen gelden. De keuzevrijheid zou hiermee vervallen. CDH zocht hiervoor steun bij de andere meerderheidspartijen, maar die gaven hiervoor niet thuis.

Donderdag zou de plenaire Kamer in principe over het in commissie goedgekeurde voorstel moeten stemmen. Maar minister Turtelboom dient woensdag dus een regeringsamendementen in dat terugkeert naar haar oorspronkelijke voorstel. De CD&V-Kamerfractie zal tegen dat voorstel stemmen. CD&V vindt dat dit voorstel immers een vetorecht geeft aan de vader en dus de vooropgestelde discriminatie tussen vader en moeder niet wegneemt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig