Studenten van de Universiteit Gent zijn tot de conclusie gekomen dat wie op een slecht aangelegd fietspad fietst bijna de hele tijd naar de grond kijkt om niet te vallen. De fietsers kunnen zo niet op het verkeer letten en leiden zo meer gevaar. De studenten zijn voor dit onderzoek gaan fietsen met een speciale bril die opslaat wat we allemaal zien op de fiets.

Om na te gaan hoeveel aandacht een hobbelig fietspad opeist, registreerde Pieter Vansteenkiste van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGent) de oogbewegingen van fietsers terwijl die over fietspaden reden met een effen en een onregelmatig wegdek.

"Uit de resultaten bleek dat fietsers op het 'slechte' fietspad gemiddeld 63 pct van de tijd naar het wegdek keken, meer dan dubbel zoveel dan op het 'goede' fietspad'", zegt Vansteenkiste. "Een slecht wegdek heeft dus niet enkel een invloed op het rijcomfort, maar bepaalt dus ook in grote mate naar waar je kijkt."

Hoewel meer aandacht besteden aan de weg op het eerste zicht een goed teken lijkt, betekent dit ook dat er veel minder naar de andere weggebruikers wordt gekeken. "Een gevaarlijke situatie kan hierdoor mogelijk later, of zelfs te laat, worden opgemerkt. Een slecht fietspad kan dus niet alleen leiden tot een onaangename rit, valpartijen en platte banden, maar kan ook een indirecte oorzaak zijn voor ongevallen."

Het voorbije jaar kreeg het Agentschap Wegen en Verkeer een recordaantal van meer dan 3.000 meldingen over de staat van het wegdek, het Meldpunt Fietspaden meer dan 2.000 klachten.

Dat bestuurders klagen over de staat van het wegdek verwondert Vansteenkiste niet. Uit een Zweedse bevraging bleek dat autorijders 'de staat van het wegdek' de belangrijkste factor zien voor rijcomfort, vóór de auto zelf en de wegbreedte. Toch is volgens Vansteenkiste het bevorderen van rijcomfort niet de voornaamste reden waarom de wegen zouden moeten worden opgelapt.