Nederlandse Fyra’s terug naar Italië
Foto: BELGA

De Nederlandse Spoorwegen (NS), AnsaldoBreda (AB) en zijn moedermaatschappij Finmeccanica (FNM) hebben een oplossing bereikt voor hun geschil over de V250-treinen: de Fyra’s die voortdurend geconfronteerd werden met technische mankementen.

De bedrijven hebben afgesproken dat alle Fyra’s teruggaan naar AnsaldoBreda in Italië en dat de NS 125 miljoen euro terugkrijgt.

Volgens de NS is de overeenkomst gesloten vanwege “de voordelen die beide partijen zien in het voorkomen van lange juridische procedures, die anders de komende jaren veel energie en geld zouden vergen”. De Fyra-hogesnelheidstreinen lieten het op het Nederlandse spoor afweten. Vooral bij kou functioneerden ze niet naar behoren.

“Met dit akkoord kan AnsaldoBreda nu treinen verkopen aan andere klanten en deze aanpassen aan andere eisen en behoeften van dergelijke klanten”, zegt de NS. In geval van een succesvolle herverkoop, is er in de overeenkomst bepaald dat NS een extra betaling per verkochte trein ontvangt van AnsaldoBreda, met een maximum van 21 miljoen euro.

“Door de ontvangst van de 125 miljoen kan NS het totale verlies als gevolg van het V250-project aanzienlijk beperken”, stelt het bedrijf. Het aanvankelijke waardeverlies kan worden teruggebracht tot 88 miljoen euro. “Toekomstig te ontvangen betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AnsaldoBreda zullen het waardeverlies verder verminderen”, besluit de NS.

'Niet relevant voor Belgisch dossier'

"De minnelijke schikking tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Italiaanse treinfabrikant AnsaldoBreda en zijn moedermaatschappij Finmeccanica is niet van toepassing op het Belgische Fyra-dossier", zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. "AnsaldoBreda is nooit toegekomen aan de levering van Fyra's aan de NMBS, en de voorschotten die NMBS had betaald voor de Fyra's, zijn teruggestort via bankgarantie."