Open VLD wil 100.000 extra jobs
Gwendolyn Rutten op de persconferentie bij de voorstelling van het 5-5-5-groeiplan. Foto: Photo News

Het 5-5-5-groeiplan waarmee Open VLD naar de verkiezingen trekt, moet volgens partijvoorzitster Gwendolyn Rutten 294.000 banen opleveren, 100.000 meer dan het Planbureau voorziet.

‘Realistisch, maar ambitieus.’ Zo noemde partijvoorzitster Gwendolyn Rutten het 5-5-5-groeiplan voor de komende vijf jaar dat ze vandaag in het Vlaams parlement heeft voorgesteld. 

Volgens het Planbureau komen er de volgende jaren in ons land 194.000 jobs bij. Open VLD belooft daarbovenop nog eens 100.000 extra banen.

Het plan bevat vijf hefbomen:

  • meer mensen aan het werk
  • minder lasten
  • beter verdienen
  • investeren in mens en wereld
  • moderne slanke overheid

Open VLD wil de overheden in ons land tegen 2019 vijftien miljard euro zuiniger laten werken. Daarvoor moeten de overheidsuitgaven minder snel groeien en moeten meer mensen werken en langer aan het werk blijven. De overheid moet zich concentreren op haar kerntaken en de arbeidsmarkt moet worden gemoderniseerd.

Werklozen

Open VLD wil sterk inzetten op het coachen van wie zijn werk verliest. De partij wil op termijn nog twee tarieven overhouden in de personenbelasting. Wie na drie jaar intense begeleiding nog werkloos is, verliest zijn werkloosheidsuitkering.

Werklozen worden strikter opgevolgd. Wie twee jaar lang geen job heeft, moet zich laten omscholen en twee halve dagen per week gemeenschapsdienst vervullen. Wie na drie volle jaren nog werkloos is, krijgt geen uitkering meer.

Open VLD denkt ook aan flexi-jobs in de horeca (bijverdienen in het wit), aan het gemakkelijker overuren presteren, aan het onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden, aan dienstencheques voor de kinderopvang (werk/gezin aantrekkelijker maken).

Om de loonkosthandicap te verkleinen, willen de liberalen de sociale bijdragen lineair met 3,5 miljard euro verlagen. De Vlaamse regering zou daarbovenop voor 650 miljoen euro extra RSZ-kortingen moeten voorzien voor min-30-jarigen en 55-plussers.

Lastenverlaging 

Wie werkt en gewerkt heeft, zou meer moeten overhouden. Dat wil Open VLD bereiken door het afschaffen van een aantal belastingschalen. Op termijn - in 2021 - zouden enkel de schalen van 25 en 45 procent overblijven. De Vlaamse belastingen zouden met een miljard euro verlaagd worden.

Het plan kost uiteindelijk 22,5 miljard euro. 10,5 miljard dient om de begroting op orde te brengen. 5 miljard gaat naar lastenverlagingen, 5 miljard naar een koopkrachtverhoging, 2 miljard naar de extra kosten voor de vergrijzing.