Universiteit zoekt meer lijken om mee te oefenen
Foto: ulgtv

De universiteit van Luik heeft dringend nood aan lichamen die na het overlijden worden afgestaan aan de wetenschap. Daarom is de website www.dondecorps.be van de universiteit vernieuwd, met ook een Nederlandse en een Duitstalige versie. Er komt ook een sensibiliseringscampagne die mensen ertoe moet aanzetten hun lichaam na overlijden te schenken aan de wetenschap.

De 60 tot 80 lichamen die jaarlijks aan de Luikse universiteit worden gedoneerd aan de faculteit geneeskunde, volstaan niet. En ook aan de Franstalige universiteit van Brussel (ULB) is de nood groot: de aanvoer bedraagt 80 lichamen per jaar, maar er is behoefte aan 150 tot 200 lichamen.

‘Dat komt door de explosie van het aantal geneeskundestudenten ten zuiden van de taalgrens’, zegt prof. Herijgers van het Vaardigheidscentrum Anatomie van de KU Leuven aan Belga. In Leuven is er een jaarlijks aanbod van 70 tot 75 lichamen. ‘We plannen onze onderwijsmogelijkheden in functie van het bestaande aanbod, en meer donoren zijn ook bij ons zeker welkom. Daarom vind ik het goed als de media aandacht besteden aan donorschap. Nieuwe onderzoeksmethodes, innovaties in prothesen, nieuwe chirurgische technieken doen de nood aan meer donoren toenemen.’

Site voor alle universiteiten?

Ook de website van het Vaardigheidscentrum Anatomie van de KU Leuven werd recent opgefrist met informatie over wat de donor en zijn nabestaanden te doen staat, als ze hun lichaam willen schenken aan de wetenschap.

Momenteel heeft elke geneeskundefaculteit haar eigen website voor donorschap. Zou een unieke site voor alle universiteiten samen niet efficiënter zijn? ‘Dat is een goed idee’, zegt professor Herijgers. ‘En gezien de goede verstandhouding die gegroeid is tussen de universiteiten, sluit ik niet uit dat zo een site er ook komt.’