In het Mechelse doe-centrum Technopolis is in aanwezigheid van koning Filip, Nobelprijswinnaar François Englert en Vlaams minister-president Kris Peeters de driedaagse Science Centre World Summit van start gegaan. Deze wetenschappelijke top brengt beleidsmakers en wetenschapscentra van over de hele wereld bijeen.

Doel van de Science Centre World Summit is om te bekijken hoe technologie en wetenschappen in de nabije toekomst een plaats zullen krijgen in ons dagelijks leven. De deelnemers ondertekenen allemaal een ‘Mechelen Declaration’, waarin beleidsmakers, wetenschappers en wetenschapscentra zich engageren tot 7 actiepunten die ze de komende jaren zullen uitvoeren.

Communicatie

Belangrijk daarin is vooral de blijvende inzet van beleidsmakers om wetenschappen en technologie te ondersteunen maar ook de communicatie rond wetenschappelijk onderzoek. Professor Anne Glover, hoofdadviseur wetenschappen van de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso, roept mensen op om beter te communiceren rond wetenschappen.

‘Het heeft weinig zin om onderzoek te doen als er niet gecommuniceerd wordt over dat onderzoek’, zegt ze. ‘Er moet vertrouwen zijn tussen wetenschappers, politici en het grote publiek, en er moet transparant en open gecommuniceerd worden over wetenschappen, in een taal die iedereen verstaat. Wetenschapscentra kunnen hier een grote rol in spelen door de boodschap leuk en verstaanbaar te verpakken.’

Overgrootvader

Koning Filip is niet de eerste koning die interesse toont in wetenschappen en technologie: zijn overgrootvader Albert I riep in 1927 de Belgische industriële elite al op om wetenschappelijk onderzoek te steunen.

De volgende Science Centre World Summit vindt in 2017 plaats in Tokyo.