De baggerfederatie Belbag stapt naar het Grondwettelijk Hof om 16 miljoen euro uit het grindfonds terug te eisen van de Vlaamse regering. Het gaat om geld dat verzameld werd voor de herinrichting van de grindgebieden, maar toegewezen werd aan andere projecten, meldt Het Belang van Limburg maandag.

Het grindfonds werd in 1995 opgericht om geld te verzamelen voor de herinrichting van de grindgebieden. Het fonds wordt gespijsd door de grindbedrijven zelf, die elk jaar een deel van hun opbrengst doorstorten aan de Vlaamse regering. De laatste jaren stapelde het geld in het fonds zich op, omdat het overgrote deel van de grindgebieden ondertussen heringericht is, maar de betalingen van de grindsector wel bleven doorlopen. Op die manier is er een overschot van zowat 16 miljoen euro opgebouwd.

Eind april vorig jaar zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de verdeling van dat overschot. Vlaanderen wil met dat geld onder andere een studiecentrum voor betontoepassingen oprichten aan de UHasselt, een investering van 4,2 miljoen euro. De gemeente Kinrooi kreeg 2,28 miljoen euro en wilde het geld investeren in de infrastructuur voor een gezondheidsvakantiepark.

Maar de grindsector vindt dat het geld enkel mag dienen voor het oorspronkelijke doel - de herinrichting van de grindgebieden - en dat het geld anders moet terugvloeien naar de grindbedrijven. 'Belbag vraagt dan ook dat het begrotingsbesluit van april 2013 vernietigd wordt', zegt Koen Geelen, de advocaat van Belbag. 'Volgens ons heeft de Vlaamse regering haar contract gebroken door de middelen uit het grindfonds voor andere doeleinden te bestemmen.'