Veel melk in tienerjaren beschermt niet tegen heupfractuur

Algemeen wordt aangenomen dat melk goed is voor uw botten. Daarom beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan om dagelijks drie glazen (in totaal 450 ml) melk of melkproducten zoals yoghurt en karnemelk te drinken. Maar nu blijkt dat veel melk drinken weinig voordelen en wél nadelen heeft.

60-plussers en jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben een hogere calciumbehoefte en zouden vier glazen (in totaal 600 ml) melk of melkproducten moeten nemen. Voor kinderen tot 6 jaar wordt 500 ml melk of melkproducten per dag aangeraden.

Meer melk drinken dan die aanbevolen hoeveelheden heeft weinig nut en zou wel eens nadelige gevolgen kunnen hebben. Zo blijkt uit een studie in JAMA Pediatrics dat jongens die in hun tienerjaren meer melk drinken dan die aanbevolen hoeveelheid, op latere leeftijd niet minder maar iets meer risico lopen op een heupfractuur.

Dat zou te maken hebben dat jongens die tijdens hun tienerjaren veel melk drinken gemiddeld groter worden, waardoor de kans op een heupfractuur op latere leeftijd toeneemt.

Bij vrouwen werd dat negatieve effect niet vastgesteld, mogelijk omdat zij op latere leeftijd sneller osteoporose krijgen wat door een hoge melkconsumptie gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Bij jongens of meisjes die veel kaas aten, werd geen verhoogd risico op een heupfractuur vastgesteld.