De hoeveelheid CO2 in de lucht die we inademen, stijgt zienderogen. Donderdag is voor de allereerste keer de drempel van 400 deeltjes per miljoen overschreden.

‘CO2 of koolstofdioxide is een van de belangrijkste broeikasgassen van menselijke oorsprong en speelt een cruciale rol in de opwarming van de aarde’, zegt Jean-Pascal van Ypersele, professor klimatologie aan de UCL en lid van het VN-klimaatpanel. ‘Als je de Keelingcurve bekijkt, zie je meteen dat er de voorbije 800.000 jaar nog nooit zoveel CO2 in de lucht zat als nu.’

Nochtans startte de Amerikaanse chemicus Charles David Keeling zijn metingen pas in 1957. ‘Dat we 800.000 jaar terug in de tijd kunnen, komt doordat we kleine belletjes fossiele lucht in de ijsmassa van Antarctica hebben kunnen analyseren. Hoe dieper we graven, hoe verder we in het verleden terugkeren’, aldus Van Ypersele.

Heel die periode van 800.000 jaar waren er gemiddeld 180 à 280 deeltjes CO2 per miljoen in de lucht. ‘In een bak van één kubieke meter lucht is dat het volume van een drankblikje. Maar sinds de industrialisering, en vooral de laatste decennia, verloopt de toename van CO2 onrustbarend snel. Dat de 400 ppm-drempel zou worden gehaald, was dus maar een kwestie van tijd.’

Nochtans vinden de metingen plaats in het Mauna Loa-observatorium in Hawaï, ver van zware industrie en op 3.000 meter hoogte. ‘De waarden in onze geïndustrialiseerde en dichtbevolkte contreien liggen inderdaad een pak hoger. Zelfs binnenskamers ontsnappen we er niet aan: zet een tiental mensen samen in een vergaderzaaltje met de ramen dicht, en je haalt vlot 1.000 ppm.’

De laatste keer dat er nog zoveel CO2 in de lucht zat, was 2 à 3 miljoen jaar geleden. Volgens de rekenmodellen was het toen één à twee graden warmer dan nu. Als die temperatuurstijging zich de komende 500 à 1.000 jaar zou herhalen, dan zal de Groenland-ijskap volledig wegsmelten en de zeespiegel zes meter stijgen. 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig