SP.A wil Brussel opdelen in districten
Pascal Smet. Foto: belga

De negentien gemeenten van Brussel laten opgaan in één stadsgewest. Minister Pascal Smet (SP.A) trapt zijn campagne af met een gewaagd voorstel.

Eén politiezone, één onderwijsnet, één OCMW, kortom één stadsvisie. Pascal Smet (SP.A), minister in de Vlaamse regering en lijsttrekker in mei voor het Brussels Parlement, wil de hoofdstad grondig hervormen. Minder complex maken vooral.

Smet schreef zijn visie neer in een dun boekje dat hij zondag voorstelt. Sommige van zijn voorstellen zullen in Vlaams-nationalistische of Franstalige kringen gegarandeerd de nodige wrevel opwekken. Zoals de roep naar een eengemaakte politiezone, die een einde maakt aan de zes aparte commissariaten.

Of nog radicaler: zijn pleidooi om de 19 gemeenten op te laten gaan in het gewest. Om daarna in districten te verdelen.

Voordeel volgens Smet? ‘In de toekomst beslist niet langer het kliekje van burgemeesters hoe Brussel gerund wordt, maar wel het bestuur van het nieuwe stadsgewest, dat één visie en één project ontwikkelt.’

Verregaand allemaal, beseft ook Smet, en niet meteen voor morgen wellicht. ‘Maar tien jaar geleden pleitte ik ook voor een verkeersluw centrum van de stad. Iedereen lachte me uit. Vandaag krijg ik gelijk.’