Vijfhonderd mensen bezoeken Mariabeeldje in Jalhay
Foto: Nicolas Lambert

Woensdagavond zijn zowat 500 mensen afgezakt naar het Luikse dorp Jalhay, om er getuige te zijn van een Mariabeeldje dat sinds twee maanden elke avond onverklaarbaar licht geeft.

Gelovigen waren van erg ver gekomen om getuige te zijn van het verschijnsel. De politie moest optreden om het verkeer er in goede banen te leiden.

Veel gelovigen die het beeldje aanraakten, zeggen tintelingen te voelen aan de handen. Sommigen beweren zelfs al genezen te zijn van huidproblemen.