Vlaams Parlement keurt M-decreet goed
Foto: BELGA

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het M-decreet of het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften goedgekeurd. Dat decreet moet ervoor zorgen dat meer leerlingen met een lichte mentale beperking of een leerstoornis zoals dyslexie in de toekomst standaard het gewone onderwijs kunnen volgen.

Volgens minister van Onderwijs Pascal Smet betekent het decreet een belangrijke stap in de richting van inclusief onderwijs.

Er wordt in Vlaanderen al lang gediscussieerd over hoe het onderwijs moet omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het is een moeilijke kwestie. In hoeverre moeten gewone scholen leerlingen met specifieke noden opnemen? Worden leerlingen niet te snel doorgestuurd naar het buitengewoon onderwijs?

Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs is op 20 jaar gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000.

Met het M-decreet vertrekt de Vlaamse regering van het principe “gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is”. Concreet wil dat zeggen dat leerlingen met specifieke onderwijsnoden zich kunnen inschrijven in het gewone onderwijs en dat daarbij aan scholen “redelijke aanpassingen” kunnen gevraagd worden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van specifieke software voor leerlingen met dyslexie of een doventolk voor een dove leerling. Enkel wanneer de aanpassing voor de school “onredelijk” zou zijn, kan de leerling doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

Concreet zullen duizenden leerlingen voortaan het gewone in plaats van buitengewone onderwijs volgen.

Omdat het buitengewoon onderwijs in de toekomst minder en het gewone onderwijs meer leerlingen zal tellen, verschuiven ook de financiële middelen. Er zullen geen middelen bijkomen of verdwijnen, ze zullen gewoon anders ingezet worden, luidt het. Om de scholen in het gewone onderwijs voor te bereiden op de vernieuwing komt er een team van begeleiders.

Het decreet botst links en rechts op forse kritiek. Zo zijn onder meer oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang en Groen niet mals. Groen bijvoorbeeld vindt dat de scholen onvoldoende worden ondersteund en gefinancierd om de doelstellingen van het decreet waar te maken. Ook de onderwijsvakbonden trokken gisteren/dinsdag nog eens aan de alarmbel en pleitten voor een uitstel van het decreet. De bonden vrezen vooral dat vrezen vooral dat het personeel onvoldoende ondersteund en omkaderd is en dat er onvoldoende financiële middelen zijn voorzien om de op zich “nobele doelstellingen” van het decreet te realiseren.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in