Gwendolyn Rutten (Open VLD), Bruno Tobback (SP.A), Wouter Beke (CD&V), Wouter Van Besien (Groen), Theo Francken (N-VA), Peter Mertens (PVDA+) en Gerolf Annemans (Vlaams Belang) gaan in debat in de aula van de KU Leuven. Volg het debat live.

Het Vlaams Rechtgenootschap zet de kopstukken van de grote Vlaamse politieke partijen tegenover elkaar in aula Pieter de Somer. Wetstraatjournalist Jan De Meulemeester van VTM modereert.

Het debat verloopt in drie rondes en start met een 'stand van het land'. De kopstukken stellen hun partij voor, ze maken ook de balans op van de huidige regeringen.

In de tweede ronde staat het confederalisme centraal. Wat is het minimum minimorum voor N-VA, in hoeverre zijn de andere partijen bereid om water bij de wijn te doen?

Twee sociaaleconomische thema's komen in de derde ronde aan bod: loonkosten enerzijds, een kleiner overheidsbeslag anderzijds. 

VTM zendt het debat vanavond uit via zijn website, maar u kan het hier ook live volgen, en tweeten op #VRGdebat.