SP.A-dissidenten doen mee aan Vlaamse én federale verkiezingen
Ann Van de Steen en Dylan Casaer Foto: lds

De SP.A-dissidenten in Aalst, die nu verenigd zijn in SD&P, zullen een aparte lijst indienen voor de Vlaamse en de federale verkiezingen. Schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer voeren naar eigen zeggen gesprekken met kandidaten buiten Aalst.

‘Het is niet de bedoeling om de socialisten te pesten’, zei Van de Steen vandaag in deze krant. ‘We hebben de ambitie om te tonen dat ons verhaal geen eendagsvlieg is geweest.’ Daarom doen ze zowel op Vlaams als op federaal niveau mee met de verkiezingen. Ze zullen lijsten indienen voor Oost-Vlaanderen.

De Aalsterse SP.A’ers werden begin dit jaar de facto uit de partij gezet, toen de nationale top de afdeling ontbond. De oorzaak was een aanslepend conflict tussen voorstanders van bestuursdeelname, met N-VA, en tegenstanders. SP.A nationaal koos voor de laatsten.

Daens

‘We hebben er goesting in en we hebben de sterkte van onze overtuiging’, aldus Casaer vandaag op een persconferentie. ‘Toeval wil dat Daens 120 jaar geleden voor de eerste keer opkwam. Toen was de stemming of de stemmingmakerij rond de kandidatuur van Daens en zijn partij misschien wel hetzelfde waar wij nu tegen stoten. Toch werd toen het fundament gelegd van een beweging die tot op vandaag actueel blijft.’

De nieuwe partij moet 50.000 stemmen halen voor een eerste verkozene. De kans is klein dat het lukt.