Onderwijzer kan wél wetenschap geven
Jos De Meyer (CD&V) Foto: BELGA

‘Er is niet beslist dat onderwijzers de onderdelen wetenschappen en technologie van het vak Wereldoriëntatie in de derde graad van het basisonderwijs niet meer mogen geven’, zegt Jos De Meyer, Vlaams parlementslid (CD&V) uit de commissie onderwijs.

‘Scholen mogen vrij beslissen aan wie ze die taken toevertrouwen, aan hun onderwijzers of aan regenten of anderen die ze daarvoor speciaal inhuren. Dat is besproken met de minister’, aldus De Meyer. ‘In de scholen circuleert daarover soms verwarrende informatie.’

Achtergrond bij die verklaring is dat het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs één bepaling bevatte over het basisonderwijs. ‘Daarover was te weinig overleg gepleegd met de koepels en de vakbonden van het basisonderwijs’, zegt Jos De Meyer.

Maar de beslissing staat volgens hem vast: de eindtermen zullen aangepast worden zodat duidelijk is wat moet bereikt worden inzake wetenschappen en techniek, maar de scholen mogen zelf beslissen aan wie ze dat toevertrouwen. Van belang is dat die inhouden met enthousiasme worden onderwezen, aldus De Meyer.