Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vragen bij de btw-verlaging op elektriciteit, die de federale regering vanaf 1 april doorvoert. ‘Een verlaging van de belasting op arbeid zou een efficiëntere manier geweest zijn om de arbeidskosten te verlagen’, zegt het IMF. Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) is niet akkoord.

Eind november raakten de federale coalitiepartners het eens over een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent, en dat tot minstens 31 december 2015. Johan Vande Lanotte, SP.A-minsiter van Economie, had de btw-verlaging naar voren geschoven, maar CD&V verzette zich er aanvankelijk tegen. Uiteindelijk maakte de maatregel toch deel uit van het relancepact. Nu laat ook het IMF zich kritisch uit.

De rapporteurs van het IMF pleiten voor een omvattende belastingverschuiving, weg van arbeid naar indirecte belastingen (zoals btw), milieutaksen en vermogensbelastingen.

‘De aangekondigde verlaging van de btw op elektriciteit gaat in de tegenovergestelde richting, en zou op een bepaald moment vervangen moeten worden door lagere lasten op arbeid’, luidt het in het rapport.

Voor Vande Lanotte is dat geen optie. ‘Voor ons geen btw-verhogingen om de loonlasten te laten dalen’, zegt de vicepremier op Facebook. ‘Het is niet of meer koopkracht of lastenverlaging. Het moet én koopkracht én lastenverlaging zijn. Een lastenverlaging moet komen van zij die nu niet bijdragen, niet van de burgers die al braaf hun belastingen betalen, inclusief btw.’

Het volledige rapport kan u hier terugvinden (in het Engels).