GDF Suez: ‘Dochterbedrijven zijn volledig legaal te werk gegaan’
Foto: AFP

Ook GDF Suez reageert nu op het nieuws dat België zich gewonnen geeft in een fraudezaak tegen Electrabel en andere Belgische GDF Suez-dochters. ‘De rechtbank heeft geoordeeld dat de door de filialen van GDF Suez verdedigde positie gefundeerd was’, klinkt het.

Die bedrijven krijgen, volgens De Tijd en L’Echo, de aan de fiscus betaalde 285 miljoen euro terug, plus een verwijlintrest van 7 procent. Dat bevestigt het bedrijf nu ook, zonder echter het precieze bedrag te vermelden.

‘Na een diepgaand onderzoek heeft de Bijzondere Belastinginspectie ingestemd met het vonnis. De dochters van GDF Suez zijn zowel in Luxemburg als in België op een volledig legale manier te werk gegaan.’

Daarnaast brengt het Franse bedrijf ook in herinnering dat ‘de geviseerde financiële inkomsten die wel zijn onderworpen aan de bedrijfsbelasting in Luxemburg, zijn vrijgesteld van belasting in België, conform de voorwaarden van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg.’

Het bedrijf wijst erop dat zijn dochters ‘de belastingen in Luxemburg en de door de Belgische fiscus gevraagde betwiste belasting betaald hebben, wat de dochterbedrijven vervolgens voor de bevoegde rechtbank hebben aangevochten’.