De Knesset, het Israëlische parlement, heeft woensdag een fel omstreden wet goedgekeurd die vanaf nu ook ultraorthodoxe joden verplicht hun legerdienst te doen. Ultraorthodoxe joden werden tot nu toe vrijgesteld van de dienstplicht in Israël om zich te kunnen wijden aan religieuze studie in zogenaamde yeshiva-scholen (Talmoedscholen).

De uitzondering geldt al sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. Ging het aanvankelijk om een kleine minderheid, anno 2014 is het aantal ultraorthodoxe joden gegroeid tot 10 procent van de Israëlische bevolking van 8 miljoen. Elke Israëlische jongere van 18 jaar moet zijn of haar legerdienst vervullen, drie jaar voor jongens en twee jaar voor meisjes. Haredim (ultraorthodoxe joden) konden evenwel een vrijstelling krijgen indien ze zich tussen hun 18de en 26ste voltijds toelegden op een religieuze studie aan een yeshiva-school.

Daar maakt de goedgekeurde wet nu een einde aan. Voortaan zullen duizenden, in quota te bepalen, haredim hun legerdienst moeten uitvoeren. In 2017 wordt het systeem geëvalueerd. Worden de quota gehaald, dan wordt het systeem voortgezet. Indien de vereiste aantallen echter niet gehaald worden, dan gaat een algemene dienstplicht in en zullen slechts 1800 ultraorthodoxe studenten nog een vrijstelling kunnen krijgen om zich aan hun religieuze studie te wijzen.

Grote betoging in Jerusalem

De ultraorthodoxe gemeenschap reageert woedend op de wet, op zondag 2 maart hield ze nog een massale demonstratie in Jeruzalem. De privileges die de haredim genieten, naast vrijstelling van legerdienst ook onder meer staatssteun voor yeshiva-scholen, zijn een meerderheid van Israëlische burgers evenwel al jaren een doorn in het oog.