CLB’s trekken aan alarmbel
Foto: wkb

De overheid vertrouwt steeds meer opdrachten toe aan de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), maar die opdrachten moeten uitgevoerd worden met steeds minder personeel. Dat meldt de Vrije-CLB-Koepel woensdag in een persbericht. 'Grote veranderingen doorvoeren en tegelijk besparen op personeel vinden wij onverantwoord', klinkt het.

Het M-decreet, het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en de realisatie van het decreet integrale jeugdhulpverlening vragen heel wat van de CLB’s. Op 1 september zullen de meeste CLB’s hun personeelsomkadering echter opnieuw zien dalen.

VCLB heeft al verschillende voorstellen ingediend om de problemen tegen 1 september op te lossen. Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) verklaarde in het kader van de bespreking over het M-decreet dat een audit, die zou opstarten in september 2013, antwoorden op het probleem zou formuleren. Dit gebeurde echter niet, aldus VCLB. 'En dat is niet de eerste keer. In 2009 werd de discussie over de personeelsomkadering gekoppeld aan de werklastmeting in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de operationele doelstellingen van de CLB’s. Dat bracht hoop, maar de werklastmeting werd nooit uitgevoerd.'

'Ondertussen werken we nog altijd binnen dezelfde ‘gesloten omkaderingsenveloppe’ die vanaf september opnieuw voor drie jaar wordt vastgelegd. Om de drie jaar wordt die gesloten enveloppe verdeeld op basis van gewogen leerlingenkenmerken. De omkaderingsenveloppe bleef exact dezelfde als in 2000, het aantal gewogen leerlingen nam toe met 160.000.'

Het M-decreet staat woensdag op de agenda van het Vlaams parlement. VCLB vraagt om de gesloten omkaderingsenveloppe open te breken en te koppelen aan de stijging van de leerlingenaantallen. 'Voor ons is dit een eerste, maar noodzakelijke stap om de omkadering van CLB’s te koppelen aan de bijkomende en gewijzigde opdrachten', besluit VCLB. 'De audit kan nadien de nodige ondersteuning bieden om te komen tot een nieuw omkaderingssysteem.'