10 april is D-day voor licenties van voetbalclubs
Het Charles Tondreau stadion van Bergen: de Draken weten nog niet zeker of hun licentie in orde is. Foto: BELGA

Zoals elk jaar in maart en april is het ook in 2014 stilaan ‘money time’ voor de clubs uit eerste, tweede en derde klasse wat betreft het halen van de licenties. De daartoe bevoegde afdeling van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) heeft begin deze week de clubs al een aantal adviezen gegeven. De komende weken worden alle dossiers nog verder onderzocht. Pas op 10 april vallen de definitieve beslissingen.

Onder meer eersteklasser Bergen pakte maandagochtend op haar website al uit met het positieve advies van de Licentiecommissie, maar daarmee heeft de club nog geen gewonnen spel. De dossiers worden momenteel (en de komende weken) nog steeds uitgeplozen door de Licentiecommissie van de KBVB, onder leiding van Licentiemanager Nils Van Brantegem.

Op 24 en/of 25 maart zal de commissie samenzitten om een eerste beslissing te nemen rond de licentiedossiers. Daarbij zullen clubs die in orde zijn een positief signaal ontvangen. Aan de overige clubs zal gevraagd worden om ontbrekende stukken of de nodige extra informatie aan te leveren. Op basis van die extra informatie volgt tussen 2 en 4 april opnieuw een zitting van de Licentiecommissie, waarop de clubs de ontbrekende documenten moeten aanleveren.

Vervolgens is 10 april écht D-day. Op die dag beslist de Licentiecommissie definitief welke clubs al dan niet hun licentie krijgen. De beslissing kan dan enkel nog aangevochten worden als de clubs in beroep gaan.