Tussen 2007 en 2012 nam het aantal banen dat gesubsidieerd wordt door de federale overheid met 21 procent toe, waar in diezelfde periode het totale aantal banen maar met 3 procent toenam.

Momenteel wordt 32,3 procent van alle banen op een of andere manier ondersteund door de overheden. In 2007 was dat nog 27,7 procent, zo schrijft Le Soir op basis van cijfers van de minister van Werk, Monica De Coninck.

In 2012 werden 1,232 miljoen banen ondersteund door de overheden, of 200.000 meer dan in 2007, zo antwoord De Coninck op een parlementaire vraag.

De Conink geeft daarin aan dat ze voor 2013 een daling verwacht omdat sommige steunprogramma’s om aan een job te geraken stopgezet worden. De laatste cijfers zijn evenwel nog niet beschikbaar.

Er zijn vele verschillende mogelijkheden van steun, sommigen zeer beperkt. Voorbeelden zijn de dienstencheques, de verlaging van de sociale lasten, tijdskredieten en andere carrièreonderbrekingen, brugpensioen, tijdelijke werkloosheid.