‘Vlaanderen heeft te veel verbrandingsovens’
Foto: fvv

De volgende Vlaamse regering moet dringend iets doen aan het afvalbeleid. Er zijn te veel verbrandingsovens voor de hoeveelheid restafval. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De VVSG wil dat de volgende Vlaamse regering nadenkt over een nieuw afvalbeleid. Afval blijven inzamelen zoals we tot nog toe deden zal in de toekomst wellicht onvoldoende zijn om hoge recyclagecijfers te blijven halen, stelt de VVSG. ‘Overcapaciteit, schaalvergroting en open grenzen hebben immers een nefaste invloed op het hergebruik van materialen.’

Zo zou de Vlaamse regering moeten nadenken over hoeveel afvalovens Vlaanderen nodig heeft, en waar ze moeten staan. Het onevenwicht tussen het aantal verbrandingsovens en de hoeveelheid afval kan immers vervelende gevolgen hebben. Andere landen kampen nu al met dat probleem, zo zegt Christof Delatter op Radio 1.

‘Verbrandingstarieven worden soms zo laag dat buitenlandse recyclagebedrijven merken dat mensen hun afval niet meer sorteren’, zegt hij. ‘Als een bedrijf gemakkelijk zijn afvalstoffen kwijt kan aan lage tarieven zonder te sorteren, dan gaat het soms daarvoor kiezen.’

Vlaamse minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat Vlaanderen zijn beleid niet zal veranderen. ‘Het is een proces dat onomkeerbaar is. Er is ook een nieuw materialendecreet. Het percentage van recyclage van huishoudelijke afvalstoffen ligt zeer hoog. We willen koploper van Europa blijven.’