Amerikaanse gezinnen kunnen zich weinig nieuwe schulden permitteren
Foto: kbc
De Amerikaanse schuldgraad lag volgens de ECB eind 2012 zes procentpunten boven een economisch gerechtvaardigd niveau. Met de economische heropleving in het achterhoofd mag men ervan uitgaan dat die fundamenten vandaag iets beter zijn dan toen. Anderzijds meent Lieven Noppe, senior econoom bij KBC Groep, dat de Amerikanen met de opwaartse rentecyclus in het achterhoofd zich weinig extra schuldopbouw kunnen permitteren.

De schulden van de Amerikaanse gezinnen zijn een belangrijke topic van de recente economische crisis en het herstel. In de periode 2002-2007 groeiden de schulden van de Amerikaanse gezinnen veel forser dan hun inkomen. Tussen 2007 en eind 2012 werd de historisch hoge schuldgraad significant afgebouwd. Die afbouw lag mee aan de basis van het moeizame herstel van de economie.

Het voorbije anderhalf jaar stabiliseerde de schuldratio op een iets hoger niveau dan vóór de periode van overdreven schuldopbouw. Volgens een recente studie van de ECB lag de schuldratio eind 2012 zes procentpunten boven een economisch gerechtvaardigd niveau (op basis van onder meer rente, woningprijzen en de werkloosheid). 

Dat ‘gerechtvaardigde’ niveau is zelf een bewegend doelwit. En met het aantrekken van de economie tijdens het voorbije jaar zal dat doelwit alleszins een beetje de hoogte zijn ingegaan.

Daartegenover staat een opwaartse rentecyclus voor de deur. Amerikaanse gezinnen kunnen met een dergelijk vooruitzicht zich geen nieuwe forse schuldopbouw permitteren. Wat niet uitsluit dat ze dit, tegen beter weten in, toch wederom zullen doen.