Reddingsplan Electrawinds crasht, wat nu?
Foto: lvd

Het financieel consortium rond Gimv is er niet in geslaagd om de coöperanten van Groenkracht over de streep te trekken. De kans dat dit reddingsplan het donderdag haalt, is klein geworden. Hoe kan het nu verder?

Donderdag 13 maart zou normaal gestemd moeten worden over het reddingsplan dat de raad van bestuur van Electrawinds voorlegt aan de schuldeisers. De hoeksteen van dat plan is een door Gimv, DG Infra en PMV voorgestelde doorstart. De kans dat de stemming doorgaat, is bijzonder klein geworden. De Waalse intercommunale Tecteo lijkt zich met succes terug in de match te boksen. De sleutel daartoe was om Groenkracht los te weken van de overheidsfondsen. Wat zijn bijgevolg de scenario’s voor de komende dagen?

1) Gimv stuurt zijn bestaand plan bij en lijmt Groenkracht

Gimv, DG Infra en PMV zouden hun plan kunnen bijsturen en Groenkracht meer beloven zodat die zich niet langer verzet tegen het reddingsplan van het financieel consortium. Er zijn echter geen pogingen in die zin gebeurd. Gimv heeft geen zin zich te laten meeslepen in een opbod.

Groenkracht is de coöperatieve die zo’n 17 miljoen euro van 4.000 coöperanten heeft uitgeleend aan Electrawinds. Gimv vraagt in zijn doorstartplan dat 50% tot 75% van dat bedrag wordt omgezet in aandelen van een nieuwe vennootschap ‘mini-Electrawinds’ en of zou kwijtgescholden worden. Mini-Electrawinds zou in essentie de windmolenactiviteiten omvatten. De bulk ervan ligt in België en Frankrijk.

2) Gimv en Tecteo vinden een vergelijk.

Tecteo wil dat Gimv zijn eigen plan inslikt en meestapt in het alternatief plan van Tecteo. Gimv & co ziet daar weinig brood in. Het zou een minderheidsrol krijgen (een belang van 15 procent) in een belang van een Waalse intercommunale waar de Parti Socialiste de plak zwaait. Het financieel consortium lijkt te passen voor een rol van ‘flamand de service’.

Het water tussen beide partijen is dus diep en de tijd is bijzonder kort. Pas gisterenavond is er overleg geweest tussen de adviseurs van Tecteo en het financieel consortium. Er is aan beide kanten veel frustratie. Gimv is helemaal niet overtuigd dat het plan van Tecteo voldoende uitgewerkt is, maar Tecteo verwijt Gimv precies hetzelfde.

Tecteo heeft twee hefbomen om Gimv de arm om te wringen: de steun van Groenkracht én een kortgeding. De vraag is of er voldoende tijd is om tot een vergelijk te komen. Donderdag komt nu wel heel snel dichterbij. Sommigen hopen dat er voldoende toenadering gevonden kan worden om de rechtbank op de zitting te vragen de stemming uit te stellen.

Sinds de late namiddag zitten Gimv en Tecteo alvast opnieuw aan tafel om een vergelijk te vinden. De sterren staan alvast gunstiger dan gisterenavond.

3) De rechtbank stelt vast dat het Gimv-plan niet uitgevoerd kan worden en grijpt naar het Tecteo-alternatief

Tecteo heeft zoals bekend vorige week een kortgeding aangespannen tegen de huidige wco2 procedure van Electrawinds. Zeg maar tegen het plan van het financieel consortium. Dat kortgeding wordt eveneens deze donderdag behandeld door de rechtbank van koophandel. Tecteo vraagt de rechtbank die procedure ongeldig te verklaren en over te gaan naar wco3: een verkoop per opbod onder bescherming tegen schuldeisers. Bij een wco3 is het redden van jobs de inzet. Bij een uitverkoop in het kader van een faillissement kijkt men in principe om de schuldeisers maximaal te vergoeden.

In een wco3 kan een rechtbank bovendien ver gaan. In naam van de tewerkstelling kan men de activiteit overdragen aan de partij die men het best geplaatst vindt. In een politiek delicaat dossier als Electrawinds, kan dit handig zijn. Tecteo houdt vol dat daar plan het beste is. Tecteo heeft niet alleen Groenkracht gelijmd maar ook een deel van het management van Electrawinds. Het gaat om medestanders van stichter Luc Desender die recentelijk afstand genomen hebben van de gebroeders Desender. Het is bovendien een publiek geheim dat wat voor Groenkracht het best blijkt te zijn, wellicht ook het best is voor vice-premier Johan Vande Lanotte die als oud-voorzitter van Electrawinds politiek met het dossier geassocieerd wordt.

4) De gerechtsmandatarissen trekken naar de rechtbank

De gerechtsmandatarissen die mee het plan van het financieel consortium naar voren hebben geschoven als formeel reddingsplan waarover de schuldeisers moeten stemmen, zijn zoals velen in dit dossier metaalmoe. Als blijkt dat er te veel oppositie tegen het plan is, kunnen de gerechtsmandatarissen al eerder, bijvoorbeeld deze woensdagochtend, naar de rechtbank trekken en laten weten dat de stemming van morgen nutteloos is.

5) De stemming gaat door maar het plan Gimv wordt weggestemd

Dan is het vervolgens aan Electrawinds NV om aan te geven hoe het denkt verder te gaan. Vraagt het een verlenging van wco-II? Vraagt het wco-3? De rechtbank van koophandel zal dan in al haar wijsheid beslissen. Als het vindt dat er geen geld is om een nieuwe beschermingsprocedure in te gaan en de voorwaarden voor een faillissement vervuld zijn, kan het ook een faillissement uitspreken.