‘Energie besparen goed voor milieu en jobs’
Foto: belgaimage

Een groep van 26 bedrijven vraagt dat politici meer werk maken van energiebesparing. Gezinnen, bedrijven en overheid kunnen daarop veel besparen, zegt initiatiefnemer Bond Beter Leefmilieu (BBL).

De Energy Saving Pioneers, een coalitie van de BBL, een 15-tal bedrijven en enkele studiebureaus, stellen in een gezamenlijke visietekst ‘dat gebouwen en industrie nog veel energie kunnen besparen’. Zo heeft België, op basis van cijfers van McKinsey uit 2009, een besparingspotentieel tegen 2030 van 72 procent voor woningen en van 12 procent voor de industrie.

Uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt ook dat ons land het tweede meest energie-intensieve land is van de 15 eerste EU-lidstaten, enkel voorafgegaan door Finland.

Daarom vraagt de coalitie van diverse pluimage ‘via 10 beleidsaanbevelingen een ambitieus energiebesparingsbeleid met bindende doelstellingen’ aan de verschillende overheden in België. Zo moeten de regeringen van ons land helpen om de Europese besparingsdoelstelling van 20 procent tegen 2020 (tegenover 1990, red.) te realiseren. Daarnaast moet er op Europees niveau een bindende energiebesparingsdoelstelling komen van 40 procent tegen 2030.

‘We zien dat bedrijven die investeren in een verwarmingsinstallatie dat geld hetzelfde jaar nog terugverdienen’, zegt Kris Van Rossen van de BBL op Radio 1. ‘Dat is niet alleen goed voor hun competitiviteit, maar ook voor het milieu. Daarnaast leveren de investeringen veel jobs op.’

Naast de centrale bindende doelstelling tegen 2030, pleit de coalitie onder meer voor een langetermijnstrategie voor 80 procent energiebesparing in gebouwen tegen 2050, en een set van ondersteuningsmechanismen voor energie-efficiëntie bij zowel grote bedrijven als kmo’s.