Voortaan zullen ouders een pak meer mogelijkheden hebben bij de keuze van een familienaam voor hun kind. De Kamercommissie Justitie heeft daarvoor dinsdag een wetsontwerp goedgekeurd. Daardoor zullen ouders in de toekomst de keuze hebben tussen de naam van de vader, de moeder of beide namen in de twee richtingen. Mochten de ouders het niet eens raken of gewoon geen keuze maken, dan geldt de dubbele naam met vooraan die van de vader.

De goedkeuring gebeurde met een wisselmeerderheid. Bij de meerderheid onthield CD&V zich, terwijl binnen de oppositie Ecolo-Groen wel zijn fiat gaf. De andere oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. De tekst moet nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. De Vlaamse christendemocraten gaven aan zich de komende dagen te zullen beraden over hun stemgedrag tijdens die plenaire vergadering.

Momenteel is het zo dat een kind automatisch de naam van de vader krijgt wanneer de afstamming van de vader vaststaat. Als reden voor de hervorming schuiven de voorstanders het wegwerken van discriminatie tussen mannen en vrouwen naar voren. Bovendien wordt ook gewezen op Europese verordeningen en op het feit dat België achterop hinkt ten opzichte van de meeste andere Europese landen wat de mogelijkheid betreft om de vrouw haar naam aan het kind te laten overdragen.

Indien de tekst definitief groen licht krijgt, zullen de ouders van kinderen van wie de afstamming langs vaderszijde vaststaat, in de toekomst vier keuzemogelijkheden hebben: de naam van de vader, die van de moeder, de combinatie vader-moeder of de combinatie moeder-vader. Zonder akkoord tussen de ouders, krijgt het kind de combinatie vader-moeder als familienaam.

Indien een gezin uit verschillende kinderen bestaat, dan zullen die allemaal dezelfde familienaam moeten krijgen. Na de inwerkingtreding van de wet, zullen ouders van minderjarige kinderen een jaar de tijd hebben om indien ze dat willen, de familienaam van de kinderen te wijzigen. Indien één van de kinderen meerderjarig is, zal dat niet meer kunnen. In de volgende generatie zullen ouders tien keuzemogelijkheden hebben indien ze beide een dubbele naam dragen. Als ze er onderling niet uitraken, dan krijgt het kind de eerste achternaam van de vader gecombineerd met de eerste achternaam van de moeder.