Vanaf 2020 dreigt nieuw personeelstekort in zorgsector
Foto: Jimmy Kets

De kloof tussen vraag en aanbod in de zorgsector is op dit moment gedicht, maar vanaf 2020 dreigt een nieuwe kloof. Dat blijkt uit “Tempus Fugit”, een studie van de KU Leuven naar de resultaten van de campagne “Een zorgjob ik ga ervoor”.

Die nieuwe kloof heeft te maken met de massale pensionering van de babyboomers, die al in 2010 op gang kwam. Vooral in de ouderenzorg zal een grote nood ontstaan: enerzijds is er het personeel dat met pensioen gaat en vervangen moet worden, anderzijds stijgt ook het aantal zorgbehoevende ouderen.

Zelfs als de hoge stroom blijft aanhouden, zal zich over vijf jaar een nieuwe en toenemende kloof aftekenen tussen vraag en aanbod, voornamelijk bij zorg- en verpleegkundigen. Tot 2020 blijft de kloof gedicht, maar zeker vanaf 2025 stijgt de vraag sneller dan het aanbod.

De studie beveelt aan verder te werken op de instroom in zorgberoepen, in combinatie met een geïntegreerd beleid, dat bij elke maatregel rekening houdt met de toekomstige schaarste aan mankracht.

De auteurs van de studie merken wel op dat “zorg en welzijn zich blijft aandienen als sector van de toekomst wat betreft tewerkstelling”. Dat de interesse voor de sector de afgelopen jaren zo hard toenam - het aantal studenten is de afgelopen tien jaar verdubbeld - wijten de onderzoekers vooral aan de crisis. De afgelopen vijf jaar studeerden jaarlijks ruim 20.000 studenten af. Daarbij gaat het lang niet alleen om jongeren. Ook de zogenaamde zij-instromers vormen een belangrijke groep: een op de drie studenten is ouder dan 25. Die zij-instromers kiezen bovendien vaak voor ouderenzorg.