Met indrukwekkende stiltes en ingetogen plechtigheden zijn in Japan de slachtoffers van de verwoestende tsunami op 11 maart 2011 herdacht. Tussen de brokstukken brandden mensen kaarsen, legden ze bloemen neer en beden ze voor de gesneuvelden. Premier Abe en de Japanse keizer en keizerin woonden een plechtigheid bij en hielden een minuut stilte.