NSZ stelt ouderschapsverlof zonder uitkering voor
Foto: Jimmy Kets.

In tegenstelling tot het gebruik van tijdskrediet stijgt het aantal mensen met ouderschapsverlof. Daarop kan 150 tot 200 miljoen euro bespaard worden, stelt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Gemiddeld namen er in 2013 53.235 werknemers en ambtenaren ouderschapsverlof. Dat zijn er 5 procent meer dan in 2012. Ten opzichte van vijf jaar geleden, in 2008, gaat het om een toename van 42 procent, zo berekende het NSZ op basis van cijfers van de RVA. Opvallend is ook dat 71 procent in 2013 koos voor het 1/5-stelsel, met één dag in de week vrij.

‘Aangezien we de komende jaren nog verschillende miljarden zullen moeten besparen om ons begrotingstekort weg te krijgen, helpen alle beetjes’, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De ondernemersorganisatie stelt voor dat werknemers en ambtenaren nog ouderschapsverlof mogen opnemen, ‘maar zonder dat hier een uitkering tegenover staat’. ‘Wie werkt en de nodige tijd wil vrijmaken voor zijn of haar kinderen moet dat blijven kunnen doen, alleen niet langer met een uitkering van de RVA.’

Mattheeuws: ‘Eigenlijk zouden alleen thematische verloven met een bepaalde reden, zoals de opvang van een ziek of gehandicapt familielid en kind of het volgen van erkende opleiding, nog gefinancierd mogen worden door de overheid. Andere verloven mogen blijven bestaan, maar dan volledig op kosten van de opnemer. Dat is niet meer dan logisch. Wie bijvoorbeeld bewust deeltijds werkt, krijgt daar ook geen uitkering voor.’

De ondernemersorganisatie laat weten dat ze voorstander is van ‘alternatieve gezinsvriendelijke maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn voor werknemer en werkgever’, waaronder kinderopvang op maat.