Vlaamse overheid kan veel efficiënter werken
Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois. Foto: BELGA

De werking van de Vlaamse overheid kan veel efficiënter. Tot die conclusie komt de Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid in haar eindrapport, zo schrijft De Standaard dinsdag. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft vragen bij het rapport.

In het rapport is er onder meer sprake van een gebrek aan visie, tegenstrijdige beslissingen en een gedemotiveerd ambtenarencorps. 'In vergelijking met andere landen met een groot overheidsbeslag, zoals de Scandinavische landen, is er duidelijk ruimte voor verbetering', klinkt het in het eindrapport van professor Geert Bouckaert en gewezen parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (sp.a).

Het rapport focust ook op de dienstverlening voor de burger. Zo is er kritiek op het systeem van vergunningen. Dat is 'een sterk geregelde en niet afgestemde set van procedures waardoor de stabiliteit omslaat in verlamming en in niet-beslissen'. En dat werkt de rechtsonzekerheid in de hand.

Ander punt van kritiek is de 'versnippering en onduidelijkheid' door de creatie van 'steeds nieuwe overheidsinstanties'. Het 'voortdurende sleutelen aan de werkingssituatie' leidt ook 'tot een minder performante en deels gedemotiveerde administratie'.

Nuances

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) reageert in De Ochtend op Radio 1 dat de Vlaamse regering wel vooruitgang heeft geboekt op het vlak van efficiëntie en vereenvoudiging.

'Ik vraag mij ook af waarop het rapport zich baseert voor de ongemotiveerde ambtenaren', zei Bourgeois, die een ander onderzoek aanhaalde waarbij de tevredenheid van het personeel wel erg hoog ligt.

De minister geeft wel toe dat op het vlak van versnippering nog een grote vooruitgang kan geboekt worden. 'Er zijn te veel entiteiten.'

De Vlaamse regering zou beslist hebben niet te veel ruchtbaarheid te geven aan het advies. De Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid werd in 2008 opgericht en in januari ontbonden. Het rapport blikt voornamelijk vooruit maar nam ook de voorbije 5 jaar onder de loep.