Werknemer steeds langer ziek
Foto: IMAGEGLOBE

Dagelijks blijft ruim zes procent van de werknemers ziek thuis. Vooral door langdurige ziektes klimt het verzuim naar een record.

Op een doorsnee werkdag in 2013 was 6,26 procent van de werknemers in de privésector geveld door ziekte. Dat is een derde meer dan tien jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van sociaal secretariaat Securex.

Het recordniveau is vooral te wijten aan het toenemend aantal langdurig zieken. 2,27 procent van de werknemers was in 2013 al meer dan één jaar ziek thuis. Voor het eerst nemen de langdurig zieken meer ziektedagen voor hun rekening dan de werknemers die af en toe een korte periode ziek zijn.

‘De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing’, stelt Heidi Verlinden, onderzoekster bij Securex. Oudere werknemers zijn minder vaak ziek, maar als ze geveld worden, dan zijn ze wel voor langere tijd buiten strijd. Daardoor is een werknemer ouder dan vijftig gemiddeld meer dan dubbel zoveel dagen afwezig als zijn collega die jonger dan dertig is. Het aandeel van vijftigplussers in de arbeidsmarkt is de voorbije twaalf jaar verdubbeld. In diezelfde periode is ook het aantal langdurig zieken verdubbeld.

Stress

Een andere belangrijke verklaring voor de langere afwezigheid van werknemers is stress. Spanningsklachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid en depressie waren in 2013 goed voor maar liefst 37 procent van de afwezigheidsdagen. Dat is de helft meer dan acht jaar geleden.

Securex vreest dat het absenteïsme de volgende jaren nog verder zal stijgen, tenzij er een mentaliteitswijziging komt bij werkgevers.

‘Het aandeel van de oudere werknemers zal niet verminderen, integendeel’, zegt Verlinden. Maar in de meeste bedrijven is het werk nog te weinig op maat van oudere werknemers. ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het nochtans erg belangrijk om die werknemers te houden. Spijtig genoeg beseffen bedrijven dat pas als de werknemer ziek is.’