Een kwart van de restaurants in ons land is al het slachtoffer geweest van zogenaamde tafelschuimers. Dat zijn klanten die komen eten, maar vertrekken zonder te betalen. Die praktijk neemt almaar toe. Restaurantuitbaters zien zich dan ook genoodzaakt maatregelen te nemen.