De cipiers en opvoeders van het gesloten jeugdcentrum in Everberg hebben zaterdagmorgen rond 10 uur na een 24 urenstaking het werk hervat. Aanleiding voor de actie was een zwaar geval van agressie toen donderdag na de wandeling enkele jongeren weigerden terug binnen te gaan. Hierdoor ontstond een grote vechtpartij tussen de cipiers en een 20-tal jongeren waarbij een 4-tal cipiers licht gekwetst geraakten.

De cipiers in dit federaal jeugdcentrum zijn federale ambtenaren, de opvoeders vallen onder de Vlaamse Gemeenschap. Beide groepen eisten met hun actie een duidelijk signaal van de directie ten aanzien de opgesloten jongeren dat ze, aldus vakbondssecretaris Frank Serlet (VSOA), ‘met hun handen van ons lijf moeten blijven’ en dat er na dergelijke feiten een voldoende strenge straf volgt.

‘Na gelijkaardige gebeurtenissen in de gevangenissen van Hasselt en Leuven de voorbije dagen vormde deze agressie in Everberg de figuurlijke druppel. Tijdens de actie is er geen reactie geweest van de directie. Om te voorkomen dat men nu voort gaat doen alsof er niets gebeurd is, willen de vakbonden vandaag of een van de komende dagen een nieuw gesprek met de directie om te zien hoe men dit gaat opvolgen’, aldus Serlet.

Op de achtergrond van deze actie stelt er zich het probleem dat de jeugdinstelling in Everberg in uitvoering van de staatshervorming binnen afzienbare tijd overgedragen wordt naar de Vlaamse Gemeenschap. Opvoeders stelden zich naar aanleiding van dit geval van agressie gisteren al vragen bij de toekomstige bewaking in deze instelling. Enkel als ze een gelijkwaardig statuut krijgen, is er bij de cipiers van de jeugdinstelling interesse om over te stappen naar het Vlaamse niveau.

‘Omwille van het verschillend statuut op federaal en Vlaams niveau verliezen cipiers die overstappen naar het Vlaams niveau in de huidige stand van zaken teveel voordelen. Zo bestaat de 36 uren-week niet in de Vlaamse Gemeenschap en dreigen ze hun ‘rugzak’ aan verlofdagen, overuren en dergelijke te verliezen evenals een stuk van het opgebouwd pensioen. Men zou een systeem moeten uitwerken dat zij die rechten kunnen behouden. Dat ligt echter moeilijk omdat het een precedent zou scheppen voor andere federale diensten die in de toekomst geregionaliseerd worden’, aldus Serlet, die er ook op wijst dat het momenteel nog volstrekt onduidelijk is wanneer de jeugdinstelling zal overgeheveld worden.