Borstkankerpatiëntes met Marokkaanse roots zijn gemiddeld tien jaar jonger en hebben agressievere tumoren.

Aan het universitaire Erasmusziekenhuis in Brussel (ULB) hebben artsen de dossiers van 441 borstkankerpatiëntes geanalyseerd. Opmerkelijk resultaat: de 91 vrouwen met Marokkaanse of Arabische roots waren een pak jonger dan de vrouwen met een Europese achtergrond. De patiëntes van Marokkaanse of Arabische origine waren gemiddeld 49 jaar oud, de anderen 60 jaar, zo bericht Le Soir.

De meerderheid van de vrouwen met migratieachtergrond bleek bovendien bij de diagnose grotere en agressievere tumoren te hebben.

De studie wijst erop dat de borstkankerscreening voor vrouwen met Marokkaanse roots te laat komt. In Vlaanderen, en ook in Franstalig België, kunnen vrouwen tussen de 50 en 69 jaar zich gratis een mammografie ondergaan. ‘Als onze resultaten bevestigd worden, moet dat mogelijk herzien worden’, zegt professor Jean-Christophe Noël.

Over de oorzaken van de verschillen – genetische factoren of levensstijl – is het voorlopig koffiedik kijken. ‘Onze studie is de eerste die dit fenomeen onder de loep neemt’, zegt Noël. ‘Er heerst in de wetenschap een taboe om de bevolking in te delen volgens etnische afkomst. Terwijl we vrouwen beter zouden kunnen informeren en helpen.’