‘Boodschap van Rehn is boodschap die CD&V ook geeft’
Foto: Photo News

Vlaams minister-president Kris Peeters herkent in het macro-economisch rapport van Europees commissaris Olli Rehn over België het sociaal-economisch 3D-plan van zijn partij CD&V.

'We moeten het herstel van de looncompetitiviteit versnellen en een innovatie-gedreven productiviteitsoffensief is noodzakelijk', zegt Peeters.'Elk van de pijnpunten die Olli Rehn aanhaalt, wordt in het sociaal-economisch 3D-plan van CD&V aangepakt.'

In zijn onderzoek naar macro-economische onevenwichten in de Europese landen stelt Rehn vast dat de arbeidskosten in België naar beneden moeten om de competitiviteit weer aan te zwengelen. De loonvorming moet meer afgestemd worden op de economische realiteit, vindt de Fin. Hij suggereert ook dat de belasting op arbeid naar beneden moet en dat het functioneren van de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. Want, zo zei hij op zijn persconferentie,'de snelheid van het verlies aan competitiviteit is schrikbarend'.

Peeters stipt aan dat zijn partij alvast voor'berekende en haalbare voorstellen' gezorgd heeft om de loonkostenhandicap tegen 2018 weg te werken. De komende jaren moet drie miljard euro worden vrijgemaakt voor loonlastenverlagingen, terwijl de wet van 1996 hervormd moet worden, zo staat in het 3D-plan.

Om de impact van de inflatie op de loonvorming af te remmen, willen de Vlaamse christendemocraten ingrijpen van zodra de inflatie boven de 2 procent uitkomt.'Dit alles met het doel om de begrotingen op orde te houden en de schuld substantieel terug te dringen', maakt Peeters nog eens duidelijk. Van Olli Rehn kreeg de Belgische overheid alvast het compliment dat het de staatsschuld onder controle heeft gekregen, ook al blijft die hoog.

De eurocommissaris geeft ook aan dat competitiviteit meer is dan loon- en energiekosten, zegt Peeters.'Onze economie - en zeker onze industrie - moet meer focussen op toegevoegde waarde. Nieuwe clusters moeten verder zorgen voor die toegevoegde waarde.'

'Met het Nieuw Industrieel Beleid van deze Vlaamse regering focussen we daar op', gaat de minister-president verder.'We stimuleren de industrie om te transformeren en te innoveren. Bovendien hebben we deze legislatuur de budgetten voor onderzoek en ontwikkeling stelselmatig opgetrokken, waardoor vandaag een Vlaams record van 2,4% van het bbp naar O&O gaat.'