Ook in België veel geweld tegen vrouwen
Foto: ss

Een derde van de vrouwen in Europa is slachtoffer van geweld, al dan niet seksueel. Dat is in België niet minder. Qua geweld in de laatste 12 maanden staat ons land zelfs bovenaan de tabellen.

Een derde van de 42.000 ondervraagde Europese vrouwen tussen 18 en 74 krijgt te maken met geweld. De helft werd zelfs seksueel lastiggevallen. Ook Belgische vrouwen ontsnappen niet aan dat alles. Bovendien zijn er ook nieuwe alarmerende vaststellingen.

  • 33% van de Europese vrouwen is slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld, ongeacht wie de dader is. In België zijn dat iets meer vrouwen: 36%
  • Vanaf de leeftijd van 15 jaar is 24% van de Belgische vrouwen slachtoffer van partnergeweld - lichamelijk en/of seksueel geweld binnen een koppel. In Europa is dat 22%
  • Gemiddeld geeft in Europa 20% van de vrouwen tussen 18 en 29 jaar aan slachtoffer te zijn van stalking. Voor België ligt dat cijfer iets hoger: 27%, zoals ook in landen als Denemarken, Finland, Nederland. Het cijfer komt overeen met de bevindingen van een recent onderzoek bij studenten, waar 25 % van de vrouwelijke studenten aangaf slachtoffer te zijn van stalking.
  • Maar liefst 60% van de Belgische vrouwen zegt sinds de leeftijd van 15 jaar slachtoffer te zijn geweest van seksuele intimidatie - 55% in Europa - en 30% maakte dat in de laatste 12 maanden nog mee - 21% in Europa.

Volgens een perstekst van Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen komen de Europese bevindingen overeen met het ‘Dark Number’ onderzoek van het instituut, waarbij in 2010 een soortgelijk onderzoek werd gevoerd naar psychologisch, fysiek en seksueel geweld op grond van geslacht.

  • 43% van de vrouwen in Europa is ooit het slachtoffer geweest van psychologisch partnergeweld. Ook in het Belgische ‘Dark Number’-onderzoek was er een tendens van hoge cijfers: 11, 9% van de vrouwen gaven aan slachtoffer te zijn van psychologisch geweld gedurende de laatste 12 maanden.
  • Volgens het Belgische onderzoek is 5% van de vrouwen het slachtoffer van ernstig geweld in de laatste 12 maanden. In het Europese onderzoek was dat gestegen naar 6%. In Europa is dat 4%.
  • 14% van de vrouwen in België is ten slotte slachtoffer van seksueel geweld voor de leeftijd van 15 jaar. In Europa is dat 8,9% en volgens het ‘Dark Number’-onderzoek was dat nog maar 8,9%.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig