“Vlaams Energiebedrijf is duur en overbodig”
Foto: BELGA

“Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is een dure en volstrekt overbodige Vlaamse overheidsinstelling”. Dat besluit Vlaams parlementslid Lode Vereeck (Open Vld) op basis van een reeks parlementaire vragen over het VEB.

Volgens Vereeck kunnen de taken van het VEB perfect gedaan worden door bestaande instellingen, heeft het VEB zijn ambities fors moeten bijstellen en zit de overheidsinstelling op een berg geld (bijna 50 miljoen euro) waar het weinig of niks mee doet. De Open Vld’er concludeert: “Met het VEB wordt het PS-model in Vlaanderen door de N-VA in de praktijk gebracht”.

De lancering van een Vlaams Energiebedrijf (VEB) is één van de doelstellingen in het Vlaams regeerakkoord. De aanvankelijke ambitie van N-VA om van het energiebedrijf een concurrent van Electrabel te maken, werd gaandeweg bijgesteld.

Zo zou het Energiebedrijf zich vooral bezig houden met het energiezuiniger maken van de overheidsgebouwen, goedkoper energie aankopen voor de Vlaamse overheid en het investeren in energieproductie en investeren in innovatie.

Maar ook met die bijgestelde ambities loopt het niet van een leien dakje, zo blijkt. Een voorbeeld: om de mogelijkheden rond rationeel energiegebruik in overheidsgebouwen na te gaan, zou er een marktbevraging komen voor het meten van het energiegebruik in 100 tot 400 gebouwen. Die consultatie werd uiteindelijk niet gegund omdat de inschrijvers te duur waren of niet voldeden aan de selectiecriteria. Uiteindelijk werd de ambitie bijgesteld naar een beperkt proefproject van 85.000 euro, bijvoorbeeld van Bloso en van het katholiek onderwijs.

Daarnaast beschikt het VEB wel over een berg liquide middelen van 50 miljoen euro. Maar Vereeck wijst erop dat de overheid wel schulden is aangegaan voor die middelen. “Bovendien kan je je de vraag stellen of het budgettair wel efficiënt is om 50 miljoen euro geleend kapitaal toe te kennen dat niet wordt aangewend”.

Volgens Vereeck is het VEB een overbodige instelling omdat de taken van het VEB al worden uitgevoerd door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

“Het VEB was een verkiezingsbelofte van N-VA. Het moest een concurrent van Electrabel worden, maar het is een dure, volstrekt overbodige Vlaamse overheidsinstelling geworden. De nieuwe structuur is dus een pure verspilling van belastinggeld. Het VEB draagt dus enkel bij tot een versnipperd en log Vlaams overheidsapparaat. Daarmee wordt het PS-model in Vlaanderen door N-VA in de praktijk gebracht”, besluit de Open Vld’er.