‘Meer geld voor praten in plaats van voor pillen’
Foto: photo news
‘Er moet geïnvesteerd worden in psychologische behandelingen om de trend te keren van het stijgende aantal Belgen met een depressie’, zegt de Belgische Federatie van Psychologen. Zaterdag schreven de Sudpresse-kranten, op basis van cijfers van het Riziv, dat ruim 1,3 miljoen Belgen in behandeling zijn voor depressies.

Op tien jaar tijd is de consumptie van antidepressiva met 50 procent gestegen. De federatie heeft het over ‘onthutsende cijfers’, maar zegt dat ze niet verrast is.

Onderschatting

Volgens Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie, zijn de cijfers van het Riziv een onderschatting, omdat ze alleen cijfers heeft via erkende zorgverstrekkers of voorzieningen. ‘Klinisch psychologen zullen pas vanaf 2016 erkend worden’, zegt Lowet. ‘Psychosociale behandelingen worden nog niet terugbetaald, waardoor men niet weet hoeveel patiënten behandeld worden door klinisch psychologen. In ieder geval zijn het er te weinig: er zijn nog te veel drempels.’

De federatie wijst op de onbekendheid met de psycholoog. ‘Men spreekt wel van antidepressiva, huisartsen en psychiaters, maar niet over psychologen’, aldus Lowet. En er is de financiële drempel. Een consult kost gemiddeld 60 euro, wat te duur is voor veel mensen. ‘Toch is de prijs in België nog erg laag in vergelijking met onze buurlanden’, aldus Lowet.

Drempel

De overheid moet die drempels wegnemen, meent de federatie. Dat de ziekteverzekering daarmee een hartinfarct zou krijgen, spreekt Lowet tegen.

‘We spenderen ons budget nu verkeerd door massaal veel uit te geven aan psychofarmaca, dure ziekenhuisopnames en langdurig werkverzuim. Als psychologische behandelingen betaalbaarder worden, kunnen die andere kosten dalen.’