Universiteiten pakken graag uit met indrukwekkende gebouwen om zichzelf gewicht en aanzien te geven. Het in architectuur gespecialiseerde databedrijf Emporis maakte een lijstje van de tien ‘spectaculairste unversiteitsgebouwen ter wereld'. De bibliotheek van de KU Leuven is er een van.

‘Aula’s met torenhoge plafonds, bibliotheken met een glazen koepeldak of scheve seminarieruimtes met schuine muren - niet alleen wat kennis betreft, hebben universiteiten veel te bieden, ook op architecturaal vlak is dat het geval’, zegt Emporis.

In hun lijstje zitten inderdaad veel spektakelstukjes. De filologische bibliotheek van de Freie Universität in Berlijn bijvoorbeeld met zijn glazen dak. Of het hoofdgebouw van Moskou’s Lomonosov Staatsuniversiteit, met zijn 240 meter hoge toren tot in 1990 het hoogste gebouw in Europa.

Maar dat ‘spectaculair’ ook subtiel kan zijn, bewijst de aanwezigheid van de Leuvense universiteitsbibliotheek in het overzicht.

Nadat de oorspronkelijke universiteitsbibliotheek tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd verwoest, kreeg de KU Leuven na de oorlog een nieuwe bib aan het Ladeuzeplein. Het elegant gebouw van architect Whitney Warren is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl en kreeg een klokkentoren van 87 meter hoog mee. Tijdens Wereldoorlog II was er opnieuw veel schade, maar nadien werd het gebouw in zijn glorie hersteld.

Bekijk hier de volledige top-tien.