Energiezuinig bouwen: goed idee?
Foto: Frederik Buyckx
Volgens de Europese EPBD-richtlijn moeten vanaf 2021 alle nieuwe woningen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Energiezuinig bouwen lijkt dus de ideale investering met het oog op de toekomst. Tijd dus om de belangrijkste voordelen van energieneutraal bouwen nog eens op te lijsten, net als de nadelen.

Europa mag met zijn EPBD-richtlijn (Energy Performance of Buildings Directive) dan wel de bakens uitzetten, het zijn vooral de lidstaten die zelf mogen bepalen wat ze verstaan onder 'bijna-energieneutraal' bouwen.

Bij ons bepaalt de Vlaamse regering wanneer een woning 'bijna-energieneutraal' mag genoemd worden. Daarvoor worden een aantal maatstaven gebruikt zoals het E-peil en het K-peil.

  • Het K-peil refereert aan de globale isolatiewaarde van een gebouw. Hoe beter geïsoleerd, hoe lager het K-peil. Sinds 2012 ligt de maximale waarde van deze parameter op K40. 
  • Het E-peil schetst de energiezuinigheid van het gebouw en brengt allerlei factoren in rekening zoals verwarming, isolatie, ventilatie en oriëntatie.Wie minder energie verbruikt en een lagere energiefactuur in de bus krijgt, heeft dus een woonst met een lager E-peil.

Nieuwe gebouwen mogen sinds vorig jaar maar een E-peil van E60 meer hebben. Volgens de Vlaamse regering spreken we echter pas van 'bijna-energieneutraal' (BEN) vanaf E30, meteen ook de norm voor nieuwe gebouwen vanaf 2021.

Bijna-energieneutrale woningen dienen bovendien te beschikken over hernieuwbare energiebronnen (fotovoltaïsche panelen, thermische zonnepanelen, warmtepompen). Hoe optimaler deze bronnen gebruikt worden, hoe energieneutraler de woning. BEN-woningen wekken hun eigen energie op en externe energiebronnen worden overbodig. De maximale netto-energiebehoefte mag maximaal 70 kWh per vierkante meter bedragen. 

Voordelen?

Energiezuinig bouwen begint bij goed isoleren en een goede luchtdichting. Dat resulteert in minder verwarmen en dus een lagere CO2-uitstoot. Wie milieuvriendelijk verwarmt, bijvoorbeeld met warmtepompen of pelletkachels, reduceert de CO2-uitstoot tot een absoluut minimum.

Goed nieuws voor het milieu maar ook goed voor uw bankrekening. Energiekosten dalen ongeveer met 85 procent. Zonlicht, lichaamswarmte en de straling van huishoudtoestellen zorgen voor warmtewinning. De goede isolatie zorgt ervoor dat de warmte binnenblijft. Bijkomend verwarmen met bijvoorbeeld een pelletkachel is bovendien spotgoedkoop.

Door de doorgedreven isolatie wordt niet enkel koude geweerd. Ook op het vlak van geluid zit u goed. Lawaai blijft buiten. De luchtkwaliteit in passieve huizen gaat er ook merkelijk op vooruit dankzij het gebruik van een systeem van balansventilatie. 

Energieneutraal bouwen wordt de norm vanaf 2021. Huizen met een gemiddeld laag energieverbruik zullen dus ook stijgen in marktwaarde. Passiefwoningen worden bovendien meestal opgetrokken in hoogwaardige materialen, wat hen kwalitatief vaak een streep voor geeft op traditioneel opgetrokken huizen met eenzelfde ouderdom.

Bijna-energieneutraal bouwen lijkt dus een slimme zet, maar zijn er ook valkuilen?

BEN-bouwen is natuurlijk niet zo vriendelijk voor uw portefeuille. Meer isolatie, driedubbel beglazen, investeren in ventilatiesystemen jagen de kostprijs gemiddeld zo'n 10 tot 15 procent hoger dan bij een traditionele woning.

De hogere bouwkost verdient u echter terug dankzij de lagere energiekosten (-85 procent) en de stijging in verkoopswaarde van de woonst. 

Het gebruik van meer bouwmaterialen, zorgt ook voor meer transport. Meer transport heeft tijdens de bouw van de woning dus ook een zwaardere neerslag op het milieu

Tot slot is er nog het aanbod. Bouwbedrijven gespecialiseerd in het neerpoten van passieve woningen zijn nog niet heel dik gezaaid. Hetzelfde geldt voor architecten.

Als woningen met een E-peil van E30 vanaf 2021 de norm worden lijkt het echter niet meer dan logisch dat bedrijven zich meer en meer gaan oriënteren op deze manier van bouwen. De expertisegraad terzake kan dus enkel aangroeien.

Parcours

'Bijna energie-neutraal bouwen' is ook een van de centrale thema's van Batibouw 2015. Het Vlaams Energieagentschap heeft daarom een speciaal parcours uitgetekend langs standen die BEN centraal stellen. Het parcours is te bekijken via de site van VEA, of te verkrijgen aan de stand van de Vlaamse overheid op Batibouw in Patio 17.