De Brusselse PS wil de demografische explosie in de hoofdstad te lijf gaan met de ontwikkeling van dertien ontwikkelingscentra. Brussels minister-president Rudi Vervoort zei zondag op een congres van de Brusselse socalisten dat de dertien nieuwe wijken meer dan 60.000 inwoners, 10.000 schoolplaatsen en 30.000 jobs kunnen opleveren.

'Ik droom ook van Brussel, maar niet van tunnels, bruggen of wegen', zo alludeerde Vervoort op de recente presentatie van de langetermijnplannen van liberaal boegbeeld Didier Reynders voor de ondertunneling van enkele grote verkeersaders in de hoofdstad.

Op een congres in Anderlecht, dat werd bijgewoond door 450 à 500 militanten, onderstreepte Vervoort dat verschillende wijken in de Brusselse gemeenten dreigen te bezwijken onder de verwachte bevolkingstoename: files, onvoldoende huisvesting, scholen en kinderopvang, een gebrek aan openbare en groene ruimte,...

Volgens Vervoort heeft het gewest tot nu toe gedaan wat mogelijk was om de nieuwe uitdagingen op te vangen, via wijkcontracten en school- en crècheplannen. Nu wil hij inzetten op ontwikkelingscentra. De dertien wijken worden gekozen in functie van de beschikbaarheid van terreinen, de aanwezigheid van terreinen en grote gebouwen die een nieuwe bestemming kunnen krijgen en de integratie in een mobiliteitsplan waarbij openbaar vervoer, voetgangers en fietsers een belangrijke plaats innemen. Dat gaat van de Heizel over Kalevoet, het Weststation en Reyers tot de Kanaalas en Tour en Taxis.

Werkgelegenheid blijft een centraal thema in een stad waar meer dan 30 procent van de jongeren zonder werk zit. Maar waar rechts volgens vicepremier en lokaal voorzitster Laurette Onkelinx het thema benadert met negatieve stigmatisering, lanceert de PS een positief alternatief, gebaseerd op de jeugdgarantieregeling en op inschakelingscontracten voor jongeren die na achttien maanden nog geen werk hebben gevonden.

Onkelinx zei dat de komende vijf jaar met steun van Europese fondsen 100 miljoen euro zal worden gepompt in werkgelegenheid in Brussel. Volgens haar kan Brussel in twee legislaturen tijd één van de meest performante regio’s van Europa worden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig