'Onafhankelijk Schotland bijna onmogelijk te integreren in EU'
Foto: EPA

José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft in een gesprek met BBC gezegd dat een onafhankelijk Schotland wellicht niet of zeer moeilijk tot de EU zal kunnen toetreden.

Op 18 september moeten de Schotten zich in een referendum uitspreken over de onafhankelijkheid. Vorige week waarschuwde premier David Cameron de Schotten al. ‘Ik zou het niet te kunnen verdragen Groot-Brittannië uiteen te zien vallen,’ klonk het toen.

In een gesprek met de BBC zegt José Manuel Barroso dat het toelaten van een onafhankelijk Schotland tot de Europese Unie ‘extreem moeilijk, zo niet onmogelijk’ is. Nieuwe lidstaten kunnen immers enkel toetreden met instemming van de andere lidstaten.

Volgens Barroso wordt dat des te moeilijker indien het land in kwestie voortkomt uit een land dat reeds lid is, zoals Groot-Brittannië. Hij wees op de Spaanse weigering om Kosovo als staat te erkennen na de afscheuring van Servië. Servië is weliswaar nog geen lidstaat, maar volgens de Commissievoorzitter gaat het in bepaalde opzichten toch om een gelijkaardig geval.

Barroso beklemtoonde echter dat het aan het Schotse volk toekomt om over zijn toekomst te beslissen tijdens het referendum van 18 september. Het is allesbehalve zeker dat de voorstanders van een onafhankelijk Schotland het pleit zullen winnen. Al ruim twintig jaar lijkt elke peiling te tonen dat slechts één op drie Schotten voorstander van onafhankelijkheid is.

Maar John Swinney van de Scottisch National Party ziet het probleem niet. ‘Schotland is al veertig jaar lid van de EU - we zijn al onderdeel van de Europese Unie. Er is geen reden voor de lidstaten om nee te zetten.’

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague waarschuwde de Schotten in januari nog dat de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie bijzonder moeilijk zullen worden.

De Schotse regering gaf toen als repliek dat een Brits referendum over een exit uit de Europese Unie in 2017 'het echte risico' voor Schotland is. 'Dan zouden we er buiten onze wil om uitgezet worden'.