'Zo snel mogelijk ingrijpende maatregelen nodig in Antwerpen’
Meuleman Foto: Lisa Van Damme; LVD

Tijdens een debat met de zes Vlaamse fractieleiders in het VRT-programma De Zevende Dag, hebben Bart Tommelein (Open VLD) en Elisabeth Meuleman (Groen) nogmaals gepleit om een aantal ingrijpende maatregelen nu al te nemen en de Antwerpenaar voor 2020 van het zware mobiliteitsprobleem te verlossen.

De Vlaamse regering hakte vrijdag de knoop door in het Antwerpse mobiliteitsdebat en koos eenduidig voor het BAM-tracé, het traject dat het dichtst bij het centrum van de stad ligt, en niet voor het Meccanotracé, dat met een aantal tunnels onder de haven verder van de stad ligt, maar meer milieuvoordelen biedt.

De Zevende Dag nodigde de zes Vlaamse fractievoorzitters uit voor een debat. Bart Tommelein (Open VLD), Elisabeth Meuleman (Groen) en Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) mochten andermaal hun vele vraagtekens en grieven omtrent de beslissing afvuren op Matthias Diependaele (N-VA), Koen van den Heuvel (CD&V) en Bart Van Malderen (SP.A). 

Woensdag wordt het debat allicht voortgezet in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement, want de oppositie eist een plenair debat en de meerderheid leek daar zondag geen probleem mee te hebben.

Nu al maatregelen nodig

Meuleman vindt dat het Meccano-tracé geen eerlijke kans heeft gekregen en vindt het niet kunnen dat de stem van de Antwerpen volkomen werd genegeerd, daarmee verwijzend naar het referendum uit 2009. Ze waarschuwt voor het gebrek aan draagvlak: Groen gaat niet oproepen om nieuwe procedures te starten, maar sluit niet uit dat die er gaan komen.

Wel hamert Meuleman erop dat nu al moet worden begonnen met enkele ingrijpende maatregelen om het mobiliteitsprobleem aan te pakken: ‘Start morgen al met de geplande kilometerheffing, maak de Liefkenshoektunnel onmiddellijk tolvrij en wacht niet met het uitbouwen van het openbaar vervoer’. ‘We kunnen niet wachten tot de oplossing ten vroegste in 2020 komt, er moet nu iets gebeuren’, aldus Meuleman.

Haar collega bij Open VLD Bart Tommelein sluit zich daarbij aan. ‘We staan opnieuw aan start en hebben allemaal nog een lange weg te gaan. Neem op dit moment de maatregelen die nodig zijn om de periode te overbruggen, zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, zeker op momenten dat de files daar staan’, meent Tommelein.

‘Iedereen voelt aan dat er een beslissing genomen is om een nieuwe stap te zetten en de volgende regering te laten uitvoeren. We moeten niet euforisch doen alsof het fileprobleem daarmee is opgelost, we hebben allemaal nog een lange weg te gaan. Zoek zo snel mogelijk een antwoord op de vragen die er nog zijn, zorg voor een draagvlak en wacht niet met die ingrijpende maatregelen.’

‘We zijn niet getrouwd met Noriant’

Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) stelt zich ook de vraag of al beslist is wie er alles gaat bouwen en hoe het zit met de afspraken met Noriant, het bouwconsortium dat vijf jaar geleden de opdracht voor Oosterweel (toen nog met een burg) binnenhaalde. Vermits de plannen drastisch zijn bijgestuurd, moet de markt opnieuw worden bevraagd. Blijft de vraag of Noriant opnieuw kan meedingen dan wel of ze kan rekenen op een schadevergoeding.

‘Wat gebeurt er als er niet voor Noriant wordt gekozen? Kunnen we schadeclaims verwachten? Ik vraag me af wat de relatie is tussen Noriant en de omgeving van de minister-president. Het lijkt erop dat hij er alles aan doet om Noriant die vergunning te laten hebben’, meent Van Hauthem. ‘Wij zijn niet getrouwd met Noriant’, diende Bart Van Malderen (SP.A) hem van antwoord.

Nadat in 2010 werd besloten de brug te vervangen door tunnels, drong zich de vraag op of Noriant, met wie een soort voorakkoord was gesloten, al kon beginnen met het deel van de plannen dat ongewijzigd was gebleven. 'De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden om na de oplevering van het milieueffectenrapport een antwoord te geven. Dat rapport is er vorige week gekomen. Ik verwacht een spoedig antwoord.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig