Federale administratie erg ‘Belgisch’
Foto: Wouter Van Vooren

Maar 0,66 procent van de bijna 80.000 federale ambtenaren heeft niet de Belgische nationaliteit. Er zijn twee types niet-Belgen: erg laaggeschoolden en erg hooggeschoolden.

Het een en ander blijkt uit de ambtenarenstatistieken van de federale overheid: Pdata. Er zijn maar 522 federale ambtenaren met een andere dan de Belgische nationaliteit, op een totaal van 78.088 (toestand op 30 juni 2013).

Dat is erg weinig want van Europa mogen de overheden alleen nog de Belgische nationaliteit als vereiste stellen voor functies die te maken hebben met de nationale veiligheid. Alle andere functies moeten minstens open staan voor alle EU-burgers.

De niet-Belgen komen voor in een beperkt aantal diensten:

  • Bij sommige diensten zoals Financiën gaat het bijna uitsluitend om laaggeschoolden.
  • Bij de Fod Werk en bij de RVA komen heel beperkte aantallen voor, maar in alle lagen van het personeel.
  • Bij Volksgezondheid en bij wetenschappelijke instellingen zoals Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie, de Koninklijke Sterrenwacht, het Instituut voor Midden-Afrika gaat het overwegend om hooggeschoolden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig