#DSDiscussie: Welk thema primeert bij u in het stemhokje?
Foto: put
Volgens onderzoek (Ipso, KU Leuven) laten Vlaamse kiezers zich leiden door sociaal-economische thema's. Bij de federale verkiezingen van 2010 was de staatshervorming voor twintig procent van de Vlaamse kiezers bepalend voor hun stem. Welke thema's geven bij u de doorslag bij het uitbrengen van uw stem? Reageer hieronder of via Twitter (#dsdiscussie) op de ‘Discussie van de dag’.